Το ηλεκτρονικό κατάστημα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία δοκιμών. Οι τηλεφωνικές παραγγελίες εξυπηρετούνται κανονικά.

IK Multimedia AXE I/O Solo Κάρτα ήχου

295,00324,00 (-9%)

Διαθέσιμο σε 1-3 ημέρες

AXE I/O Solo Specifications

Common

AD and DA Resolution: 24-bit
Sampling Rate: 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz and 192 kHz
Host Connection: USB Type-B receptacle. USB 2.0 (High Speed).

Line Outputs 1-2 (Monitor)

Configuration: Electronically balanced and floating, automatically compensates level when connection is balanced or unbalanced, tip hot.
Output impedance: 150 Ohms balanced, 75 Ohms unbalanced
Output Level: 0 dBFS corresponds to +13.5 dBu
Frequency response: From 1 Hz to 46 kHz within 0.5 dB (96 kHz sample rate)
Dynamic Range: 113 dB(A)
THD @ -1 dBFS: 0.001%
THD+N: -103 dB(A) at -1 dBFS
Channels 1-2 crosstalk: 112 dB(A)

Output 3 (Amp output)

Configuration: Unbalanced, floating, with selectable ground lift
Output impedance: 75 Ohms
Output Level: 0 dBFS corresponds to -3 dBu
Frequency response: From 20 Hz to 42 kHz within 0.5 dB (96 kHz sample rate)
Dynamic Range: 106 dB(A)
THD+N: -93 dB(A)

Headphones Out

Output impedance: Virtually ideal source (zero Ohms) until clipping
Maximum Output level: +9 dBu into 50 Ohms load (approx 95 mW)
Frequency response: From 1 Hz to 42 kHz within 0.5 dB (96 kHz sample rate)
Dynamic Range: 111 dB(A)
THD+N: -102 dB(A)

Instrument Input

Configuration: Multiple topology instrument preamp
Input impedance, PASSIVE mode: Variable from 1 MOhms down to 2.2 kOhms
Input impedance, ACTIVE mode: 10 kOhms
Input level, min gain: 0 dBFS is obtained with a +12.5dBu signal at the TS input
Input level, max gain: 0 dBFS is obtained with a -19 dBu signal at the TS input
Frequency response: From 6 Hz to 42 kHz within 0.5 dB (96 kHz sample rate)
Dynamic Range: 117 dB(A)
THD, PURE mode: 0.002 % (-1dBFS input)
THD, JFET mode: 0.5 %

Mic Input

Configuration: Class-A discrete differential microphone preamp, pin 2 hot
Input impedance: 4 kOhms differential
Input level, min gain: 0 dBFS is obtained with a +9 dBu signal at the XLR input
Input level, max gain: 0 dBFS is obtained with a -44 dBu signal at the XLR input
Frequency response: From 7 Hz to 32 kHz within 0.5 dB (96 kHz sample rate)
Dynamic Range: 116 dB(A)
THD+N: -104 dB(A) at -10 dBFS

Line Input

Configuration: Class-A discrete differential line receiver, tip hot
Input impedance: 20 kOhms differential
Input level, min gain: 0 dBFS is obtained with a +26 dBu signal at the TRS input
Input level, max gain: 0 dBFS is obtained with a -27 dBu signal at the TRS input
Frequency response: From 7 Hz to 32 kHz within 0.5 dB (96 kHz sample rate)
Dynamic Range: 117 dB(A)
THD+N: -104 dB(A) at -10 dBFS

Connections and Controls

Front Panel

One 1/4″ instrument input jacks
Two analog potentiometers for Input GAIN
Two 5 segments input level meter (peak)
Analog potentiometers for Z-Tone control
Pick-Up selector (PASSIVE/ACTIVE)
Preamp topology selector (JFET/PURE)
+48V phantom power switch
USB LEDS
MIDI IN/OUT LEDs
Monitor knob
1/4″ headphones output jack
Master potentiometer for main output control
1/4″ Amp output jack

Rear Panel

MIDI I/O 5-pin DIN connectors
B-Type USB socket for connecting a computer (Mac/PC)
2 x 1/4″ TRS External controllers sockets
2 x 1/4″ TRS Balanced floating line outputs
1 Combo socket for MIC input and Line input (auto selecting)

Κωδικός Προϊόντος: STL-917516981 Κατηγορία:

AXE I/O Solo Specifications

Common

AD and DA Resolution: 24-bit
Sampling Rate: 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz and 192 kHz
Host Connection: USB Type-B receptacle. USB 2.0 (High Speed).

Line Outputs 1-2 (Monitor)

Configuration: Electronically balanced and floating, automatically compensates level when connection is balanced or unbalanced, tip hot.
Output impedance: 150 Ohms balanced, 75 Ohms unbalanced
Output Level: 0 dBFS corresponds to +13.5 dBu
Frequency response: From 1 Hz to 46 kHz within 0.5 dB (96 kHz sample rate)
Dynamic Range: 113 dB(A)
THD @ -1 dBFS: 0.001%
THD+N: -103 dB(A) at -1 dBFS
Channels 1-2 crosstalk: 112 dB(A)

Output 3 (Amp output)

Configuration: Unbalanced, floating, with selectable ground lift
Output impedance: 75 Ohms
Output Level: 0 dBFS corresponds to -3 dBu
Frequency response: From 20 Hz to 42 kHz within 0.5 dB (96 kHz sample rate)
Dynamic Range: 106 dB(A)
THD+N: -93 dB(A)

Headphones Out

Output impedance: Virtually ideal source (zero Ohms) until clipping
Maximum Output level: +9 dBu into 50 Ohms load (approx 95 mW)
Frequency response: From 1 Hz to 42 kHz within 0.5 dB (96 kHz sample rate)
Dynamic Range: 111 dB(A)
THD+N: -102 dB(A)

Instrument Input

Configuration: Multiple topology instrument preamp
Input impedance, PASSIVE mode: Variable from 1 MOhms down to 2.2 kOhms
Input impedance, ACTIVE mode: 10 kOhms
Input level, min gain: 0 dBFS is obtained with a +12.5dBu signal at the TS input
Input level, max gain: 0 dBFS is obtained with a -19 dBu signal at the TS input
Frequency response: From 6 Hz to 42 kHz within 0.5 dB (96 kHz sample rate)
Dynamic Range: 117 dB(A)
THD, PURE mode: 0.002 % (-1dBFS input)
THD, JFET mode: 0.5 %

Mic Input

Configuration: Class-A discrete differential microphone preamp, pin 2 hot
Input impedance: 4 kOhms differential
Input level, min gain: 0 dBFS is obtained with a +9 dBu signal at the XLR input
Input level, max gain: 0 dBFS is obtained with a -44 dBu signal at the XLR input
Frequency response: From 7 Hz to 32 kHz within 0.5 dB (96 kHz sample rate)
Dynamic Range: 116 dB(A)
THD+N: -104 dB(A) at -10 dBFS

Line Input

Configuration: Class-A discrete differential line receiver, tip hot
Input impedance: 20 kOhms differential
Input level, min gain: 0 dBFS is obtained with a +26 dBu signal at the TRS input
Input level, max gain: 0 dBFS is obtained with a -27 dBu signal at the TRS input
Frequency response: From 7 Hz to 32 kHz within 0.5 dB (96 kHz sample rate)
Dynamic Range: 117 dB(A)
THD+N: -104 dB(A) at -10 dBFS

Connections and Controls

Front Panel

One 1/4″ instrument input jacks
Two analog potentiometers for Input GAIN
Two 5 segments input level meter (peak)
Analog potentiometers for Z-Tone control
Pick-Up selector (PASSIVE/ACTIVE)
Preamp topology selector (JFET/PURE)
+48V phantom power switch
USB LEDS
MIDI IN/OUT LEDs
Monitor knob
1/4″ headphones output jack
Master potentiometer for main output control
1/4″ Amp output jack

Rear Panel

MIDI I/O 5-pin DIN connectors
B-Type USB socket for connecting a computer (Mac/PC)
2 x 1/4″ TRS External controllers sockets
2 x 1/4″ TRS Balanced floating line outputs
1 Combo socket for MIC input and Line input (auto selecting)

Κύριο Μενού Πλοήγησης

IK Multimedia AXE I/O Solo Κάρτα ήχου